تبلیغات
یا علی مدد - دور شدن....

یا علی مدد

من درد در رگانم حسرت در استخوانم و چیزی نظیر آتش در جانم...

هر از گاهی باید همه چیز را گذاشت و رفت ..دور شد.. شاید بتوان چیز تازه ای دید.شاید بتوان راه بهتری پیدا کرد.

امتحان کردم ..کمی که دور شدم از بالا به جائی که ایستاده بودم نگاه کردم در یک هزار پیچ زندگی میکردم.یعنی علت همه این سر در گمی ها همین بود؟کمی که دورتر رفتم دیدم بقیه هم مثل من در هزار پیچ خودشان محصور شده اند.هر روز کلی راه را برای خروج امتحان میکنند و شب خسته از بی حاصلی تلاششان میخوابند و فردا دوباره همه راه های رفته را تکرار میکنند.گوئی همه دیروزهایشان و اتفاقاتش را فراموش کرده اند.عده ای در نزدیکی راه خروجی محزون و ناامید از پیدا کردن راه رهائی،نشسته اند و به مرگ تدریجی راضی شده اند.عده کمی میدانند که باید راه های رفته را با چیزی نشانه گذاری کنند تا دوباره از آنها عبور نکنند.فقط این عده که اندک هم هستند از هزار پیچشان خارج میشوند و دنیای واقعی را میبینند.بعضیها هزار پیچشان با هزار پیچ یک یا چند نفر دیگر فصل مشترک دارد .از کنار هم عبور میکنند اما نه دست هم را میگیرند نه به هم میگویند که کدام راه ها را طی کرده اند و خروجی نداشته است.وقتی خیلی دور میشوی دیگر همه چیز گنگ و حقیر به چشم می آید.خیلی ها را دیگر نمیبینی .خیلی ها را متفاوت تر از آن چیزی که بودند میبینی و...اما یک چیزهمیشه ثابت است خود خود ما.چیزی که از کنکاش در آن واهمه عجیبی داریم.شاید چون حرفهائی برای گفتن دارد که نمیخواهیم بشنویم.
رفتم تا شاید بعضی چیزها را به واسطه دور شدن فراموش کنم اما به همان اندازه که یک انسان میتواند از سایه اش فاصله بگیرد ،از آنها دور شدم.
روزهائی که گذشت خوب نبود حتی تکرار این جمله " چون میگذرد غمی نیست "هم تسلا ئی نداشت چون مدام قسمت دومش از ذهن میگذشت "چگونه میگذرد غم است"
مرور نا خودآگاه اتفاقات بد و انتظار شنیدن خبر تلخ و ناخوشایند،چیزهائی هستند که تحلیل وفرسودگی را به همراه دارند.نمیتوان گفت تمام شده اند..نه ..هستند..اما به خودم قبولانده ام که باید تحملشان کرد.لزومی ندارد هر چیزی را بپذیرم یا باور کنم.. فقط تحمل میکنم فرار نمیکنم.. فرافکنی هم نمیکنم ..به خودم دروغ هم نمیگویم.. فقط تحمل میکنم.. شاید فردا همان روزی باشد که همیشه منتظرش بودم.


نوشته شده در پنجشنبه 6 آذر 1393 ساعت 11:32 ق.ظ توسط کریمی نظرات | |


آخرین مطالب
» بازگشت دوباره
» زنده
» لحظه ها
» شعار
» سلطان قلب...
» بدتر از تنهایی
» خاموش
» شروع دوباره
» نیمه ی ....
» کیک مشترک
» من اما با تو زیستم
» مرا بخوان
» فکر
» شبیه
» از من مرنج

Design By : RoozGozar.com