تبلیغات
یا علی مدد

یا علی مدد

من درد در رگانم حسرت در استخوانم و چیزی نظیر آتش در جانم...یادم نرود که…

من تنها هستم اما تنها من نیستم…


نوشته شده در دوشنبه 16 دی 1392 ساعت 02:34 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

بازگشتم به کاغذ .....به قلم ........به آرامش خط ها.....در این غار تنهایی
برگشته ام که بر سپیدی کاغذها دوباره دردهایم را بنگارم
چقدر انگشتانم احساس غریبگی می کنند....ذهن مشوشم انگاری با واژه ها و کلمات بیگانه است

نوشته شده در جمعه 9 بهمن 1394 ساعت 12:10 ق.ظ توسط کریمی نظرات | |

خیلی ها با دست خود مرا به خاک سپرده اند اما عجیب اینجاست

که من زنده ام هنوز.....!!!!!!!


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:47 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

هر پلک زدن مرگ لحظه هاست و

مژه ها سوگوارانی سیاه پوش در ماتم قتل عام لحظه ها....


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:45 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

کاش می شد شعار جای خود را به شعور میداد تا چراغی گردد دست اندیشه مان.
نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:43 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

سلطان قلب هیچ کس نباش این دروازه ها همه به دروغ باز می شوند....
نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:35 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی اما سال ها طول می کشد تا این را بفهمی

وقتی هم که آخر سر میفهمی اش دیگر خیلی دیر شده و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست....


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:31 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

خاموش مردن بهتر از نالیدن است.....
نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:30 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

روز دیگری رسیده است خدایا!

تو را شکر می کنم که نمی گذاری بترسم از این شروع دوباره...


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:28 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |


نیمه ی مردانه ام می گوید ملالی نیست

نیمه ی زنانه ام های های گریه می کند.....


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:27 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

من یک جور زندگی می خواستم

تو یک جور

نتونستیم کیک مشترکی داشته باشیم

خودمان را خوردیم

                                     راجر مگاف


نوشته شده در یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 03:24 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

دیشب خواب دیدم تو را

بر لبت شکفته بود

سرخی یک لبخند

و بر مواج پیکرت

پیرهنی سرخ تر

دستم از تو کوتاه

و به دیدنت قانع

که تو رفتی

سوار بر رویا

تا خورشید

نشستم مانده بر عقربه ها

شاید بازآیی

سحر شد

قطره ای چکید بر گونه ام

و من فهمیدم که خواب بودم

از تمام سیر تاریکی تا طلوع

فقط سرخی پیرهنت مانده بر خاطرم

دیشب خواب دیدم

خواب تو را

و با تو زیستم درازی شب را

تو اما ندیدی مرا

و مثل صندلی کنار اتاقت عبور کردی از من

به عادت

من اما با تو زیستم

 


نوشته شده در دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 07:42 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

گاهی فقط سکوت می تواند کلام تو باشد برای گفتن تمام آنچه در دلت آشوبی بپا کرده بی انتها ...
با خود تکرار می کنم ...من صبورم ...من ایوب ترینم ...من میتوانم ...
اما خدا می داند که دیگر به تنگ آمده ام
و باز با خود میگویم روزی تمام خواهد شد و تو فارغ از درد خواهی آرمید
آن روز پلک هایم را مبند ... نانوشته ها را به چشم هایم سپرده ام

مرا بخوان....

نوشته شده در دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 07:41 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

ما جامعه ای هستیم که با هورمون های جنسی خود فکر میکنیم و نه با سلول های خاکستری مغز ...
نوشته شده در دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 07:37 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

 

هیچ کس شبیه حرف هایش نیست....


نوشته شده در یکشنبه 23 آذر 1393 ساعت 02:17 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |

 

از من مرنج

اگر که از هراس کرکس ها

 دستهایم را برای میهمانی  گنجشکان امانت نمیدهم

و  دیگر شانزده ساله نیستم

با  آرزوهای شیرینی از جنس شکلات  و لبخند

مرنج اگر که به جای قلب , مغزم میتپد

و به جای شکوفه های بادام

خانه ام را با حصاری از خار پوشانده ام

عشق همواره ام ......!

از من مرنج اگر که به جای بال

زره بر تن کرده ام

و به جای  آغوش

سپر دارم

اگر خطوط هندسه ی چهره ام به جای منحنی

شکسته اند

و از حفره ی خالی چشمهام

دیگر آن نور نمی تابد

ما در ازدحام کفتار هاییم

و معاوضه ی خوبی با بدی

و تساوی عجیب راستی با دروغ

زیبایی با زشتی

صداقت با ریا

و

شفقت با بی رحمی

و شهر پر شده از آنان که به تو لبخند میزنند و در ذهن طناب دارت را می بافند

مرنج اگر که من دیگر من نیستم

و سرشارم از هراس

و تنهایی

و

...........

و

تو غریب و رنجیده به نظاره ام برخواسته ای

و سکوتم را با تلخی سکوتت پاسخ میدهی


نوشته شده در یکشنبه 23 آذر 1393 ساعت 12:11 ب.ظ توسط کریمی نظرات | |


آخرین مطالب
» بازگشت دوباره
» زنده
» لحظه ها
» شعار
» سلطان قلب...
» بدتر از تنهایی
» خاموش
» شروع دوباره
» نیمه ی ....
» کیک مشترک
» من اما با تو زیستم
» مرا بخوان
» فکر
» شبیه
» از من مرنج

Design By : RoozGozar.com